MTA >
HAKKIMIZDA

 

 

 

 

 

Tıp Eğitimi, sürekli gelişerek değişen dinamik bir süreçtir. Mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası uygulanan klasik eğitimlerin amacı temel bilgi, beceri ve tutumun kazandırılmasıdır. Ancak tıp biliminin dinamik yapısı gereği, örgün eğitimlerle kazanılan donanımların, meslek yaşamı boyunca da sürekli güncellenmesi gerekecektir. İşte bu güncellenme ve yenilenme süreci, "sürekli mesleki gelişim" olarak tanımlanmaktadır. Sağlık profesyonellerinin yoğun çalışma şartları, sürekli mesleki gelişime katılabildikleri zamanı oldukça sınırlamaktadır. Bu nedenle sürekli mesleki gelişim etkinliklerinin uygulamadaki öncelik ve ihtiyaçlara yönelik olması gerekmektedir.

Son yıllarda bilim ve teknoloji alanında yaşanan hızlı gelişmeler ile tanı ve tedavi uygulamalarında geliştirilen yenilikler sağlık sorunlarının yönetimini kolaylaştırmıştır. Ancak, bu tür inovatif çalışmalar üçüncü basamaktan birinci basamağa doğru yaygınlaşmakta olduğundan ve sağlık sisteminde merkezi rol oynayan birinci basamağa yönelik ar-ge çalışmaları yetersiz kaldığından, basamaklar arası entegrasyon ve koordinasyon giderek zorlaşmaktadır. Birinci basamağın birincil, bütüncül, kapsamlı ve sürekli sağlık bakımı uygulamasını ve diğer basamaklarla entegrasyonunu kolaylaştıracak daha fazla ar-ge çalışmasına ihtiyaç vardır.

"Mini Tıp Akademisi" olarak misyonumuz; birinci basamakta çalışan sağlık profesyonellerinin sürekli mesleki eğitimine katkı sağlamak ve birinci basamağa yönelik ar-ge projeleri ile inovatif ürünler geliştirmektir. Bu misyonumuz doğrultusunda yapılandırdığımız bu web tabanlı platform ile birinci basamak yönelimli sağlık profesyonellerini ve sağlık alanına yönelik çalışmalar yapan diğer uzmanları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz.

Mini Tıp Akademisi, akademik ve saha çalışmaları için, birbirinden uzak farklı araştırma merkezlerinin ve araştırmacıların eşgüdümlü çalışmasına imkan verecek bulut bilişim uygulamaları, veri toplama ve analiz altyapısı, gerçek zamanlı istatistiksel analiz ve hesaplama modülleri, iletişim modülleri, veri bankası, rapor ve grafiksel sunum arayüzleri ve eğitim organizasyonlarına yönelik altyapı hizmetleri sunmaktadır.

Amacımız; başta sağlık bilimleri olmak üzere pekçok alanda üniversitelerin farklı bölümleri/disiplinleri, kamu kurumları, sanayi, sivil toplum örgütleri ve bu konulara ilgi duyan araştırmacılarla ortak çalışmalar yaparak toplum faydasına yönelik yenilikçi, katılımcı, paylaşımcı ve sürdürülebilir ürünler ve çıktılar ortaya koymaktır.

Mini Tıp Akademisi birlikteliklerin, ortaklıkların ve ekip çalışmasının ortaya çıkardığı verimlilik ve sinerjiye inanmaktadır. Son yıllarda ülkemizde ve dünyadaki sorunların ve bu sorunların üstesinden gelmeye yönelik dönüşümlerin odaklandığı ana nokta "sürdürülebilir gelişim için kaynakların birlikte daha verimli kullanılması"dır. Bu nedenle tüm araştırmacıları, merak edenleri, soru soranları, çözüm arayanları ve paydaşları Mini Tıp Akademisi'ndeki ekip çalışmalarına bekliyoruz.

Bilim, birliktelik, sevgi, saygı ve gönüllülük yaşam boyu eğitim için değişmez ilkelerimiz olacaktır. Sahanın ve akademik ortamın birlikteliği ile "bir ilk" ve "birlik" olma yolunda ilk adım bizden olsun, gerisi zaten "gelecek"tir.

 

 

 

 

 

Mini Tıp Akademisi
minitipakademisi.com
minitipakademisi.com/mobile