AR-GE PROJELERİ ve DİĞER ÇALIŞMALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Proje Kodu: MBAOP-8426398542
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Proje Kodu: IOEK-VOEKBALKH-873527
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Proje Kodu: VCYOAODEM-VA-7326732
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 

 

 

 

 


Proje Kodu: EBKBOCG-837648
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Proje Kodu: SBATSGYSWTMG-634782
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Proje Kodu: USPM1HPYEYDMG-243917
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 

 

 

 

 


Proje Kodu: USPM2MDYEYDMG-243917
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Proje Kodu: UZEM/SEMM-267384921
Proje Adı: .....
(proje ayrıntıları için lütfen yetkili kullanıcı olarak oturum açınız)

 


Periyodik Sağlık Muayene Rehberleri
(... güncelleniyor ...)

 

 

 

 

 


Aile Sağlığı Merkezi'nde Kan Alma Kılavuzu
(... güncelleniyor ...)

 


SCORE; Kardiyovasküler Risk Değerlendirmesi Hesaplama Modülü
(... güncelleniyor ...)

 


GFR (Glomerüler Filtrasyon Hızı) Hesaplama Modülü
(... güncelleniyor ...)